حرارت دادن عسل ممنوع!! عسل حرارت دیده نخرید!!!

رنگ تیره دلیلی بر کیفیت خوب عسل نیست 

عسل طبیعی را پس از برداشت از کندوی زنبور حدودا ۷۰ درجه یا بیشتر حرارت می دهند که شکرک نزند و یا دیر تر شکرک بزند.به همین خاطر دیگر این عسل درمانی نیست عسل را بدلیل رس بستن حرارت میدهند تا مایع ,شفاف  وروان گردد و عده ای سودجو  که هیچ اطلاعاتی در باره این ماده ی باارزش و دارویی ندارند برای ان که عسل مدت ها شفاف و روان بماند و رس نبندد به آن حرارت مستقیم میدهند تا جایی که حتی عسل به جوش امده و تغییر رنگ میدهد حرارت زیاد و مستقیم باعث از بین رفتن انزیمهای مفید عسل شده وان را به ماده ای شیرین و بی ارزش تبدیل میکند ضمنا رنگ آن را نیز تیره می کند و مشتری پسند به نظر می رسد حرارت و گرما تمام مواد معدنی و ویتامین ها و پرو تیین های را  از بین می برد و ماده ای به نام هیدروکسی متیل فور فورال ایجاد می گردد که این ماده بسیار سمی و خطر ناک است عسلی که از کندو خارج می شود را طبیعی زنده یا خام می گویند اما  پس از حرارت دادن به عسل حرارت دیده یا عسل گرما دیده یا عسل مرده تبدیل می شود و دیکرخاصیت درمانی را ندارد

برای تشخیص درست و دقیق این پدیده تنها مرجع کامل آزمایشگاه میباشد تا با انالیز عسل به مقدار خلوص و حرارت داده شده پی برد اینجاست که ازمون هیدروکسی متیل فورفورال به کمک امده و مقدار حرارت داده شده در عسل را نمایان میکند  معمولا مقدار استاندار در ایران تا ۴۰میلی گرم تعیین شده است است ولی بهتر است به این مقدار نرسد و حد نرمال ان تا ۲۰ میلی گرم میباشد مقدار بیش از ۴۰ میلی گرم متیل فورفورال نشان دهنده حرارت داده شده و یا تقلبی بودن عسل میباشد و استفاده و مصرف  چنین عسلهایی توصیه نمی شود. متخصصان می گویند حرارت دادن عسل موجب دشواری هضم آن و تبدیل آن به مواد لزج و چسبناکی می شود که با چسبیدن به غشای موکوسی، مجاری بدن را مسدود می کنند.

عسل BEE UNIQUE عسل حرارت ندیده و خامی  می باشد که به شما توصیه می شود یک بار امتحان  نمایید 

لینک خرید عسل خالص و حرارت ندیده بی یونیک(BEE UNIQUE) که میزان متیل فورفورال آن کمتر از 2 میلی گرم می باشد>

http://segalino.ir/%D8%B9%D8%B3%D9%84