سفیران سلامت

سفیر سلامت به چه کسانی گفته می شود :
به کسانی که دغدغه سلامتی هموطنان را دارند و سعی میکنند در راستای مسئولیت فردی و اجتماعی کمی وضعیت سلامت جامعه را بهبود دهند .که با اطلاعات و آگاهی کامل نسبت به محصولات شناخت دارند و مصرف کننده محصولات سلامت محور هستند.
شرایط عضویت  
حداقل 18 سال
ثبت نام فقط از طریق مراجعه اینترنتی به سایت سگالینو و در هر مکانی قابل انجام می باشد
به دلیل سهولت حمایت های بعدی، داشتن سفیر سلامت سرگروه، برای ثبت نام الزامی است .
برای ثبت نام و عضویت، هیچ مبلغی تحت هیچ عنوانی از متقاضی اخذ نخواهد شد و عضویت در شبکه سفیران سلامت و سایت سالم سگالینو رایگان می باشد .
برای ثبت نام و کار در شبکه سفیران سلامت، هیچگونه اجباری به خرید محصولات نمی باشد.
طرح حمایتی:
هر سفیر سلامت که خود، مصرف کننده محصولات نیست، مجاز به معرفی آن محصول به افراد تحت حمایت خود نیست. به عبارت دیگر، ترویج کالاهای سلامت محور تنها در صورتی مجاز است که سفیر سلامت حداقل یک بار آن محصول را مصرف کرده باشد. این شرط برای ایجاد اطمینان افراد جدید به توصیه حامی خود است.
اعطای اعتبار خرید سفیران سلامت از معرفی سفیران سلامت جدید، تا 7 سطح امکان پذیر می‌باشد.
اعتبار اعطایی بابت هر سطح از معرفی 3 درصد خرید سفیر سلامت تحت حمایت می باشد که به صورت ماهانه محاسبه و در 5 ام ماه بعدی قابل استفاده است. این اعتبار قابل استفاده برای خریدهای بعدی و یا تسویه نقدی است.