ویروس کرونا
آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان برگرفته شده از سایت www.worldometers.info/coronavirus  تا تاریخ 21 فروردین 1399 به شرح ذیل اعلام می گردد :
تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا یا 1.647.896 نفر که از این تعداد   100.268 نفر آمار  مرگ و میر ثبت شده است  که در یک هفته رشد بسیار وحشتناک تفریبا 60 درصدی را داشته داشته است یعنی درصد فوتی های این بیماری به بیش از 6درصد رسیده است که نسبت به آمار 7 روز قبل یک درصد رشد داشته است  وآمار بهبود یافتگان 369173 نفر می باشد  که نشان دهنده ان است که بیش از 22درصد افراد مبتلا بهبودی کامل یافته اند که نسبت به 7 روز قبل 2درصد آمار بهبود یافتگان بیشتر شده است
تعداد افراد مبتلا به تفکیک کشور (چند کشور با بیشترین مبتلایان) به شرح ذیل میباشد نکته جالب ایران از نظر مبتلایان یک پله نزول و به رتبه 8 رسید متاسفانه انگلستان به رتبه 7 رسید و نکته جالب تر تعداد مرگ و میردر چین روزانه به کمتر از 2 نفر رسیده است   :
نمودارآمار بهبود یافتگان بیماری کرونا به تفکیک تاریخ به همراه میزان مبتلایان در روز  در کشور  ایران تا دیروز به شرح جدول ذیل استکه نشان از کاهش شدید مبتلایان از 2957 به 1654 و افزایش بسیار بهبود یافتگان  از 745نفر در روز به 2475 بسیار ارزشمند است