ویروس کرونا
آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان برگرفته شده از سایت www.worldometers.info/coronavirus  تا تاریخ 14 فروردین 1399 به شرح ذیل اعلام می گردد :
تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا یا 935972 نفر که از این تعداد   47245 نفر آمار  مرگ و میر ثبت شده است یعنی درصد فوتی های این بیماری به بیش از 5درصد رسیده است وآمار بهبود یافتگان 194286 نفر می باشد  که نشان دهنده ان است که بیش از 20درصد افراد مبتلا بهبودی کامل یافته اندنمودار افراد مبتلا در جهان با مدل لگاریتمی به شکل ذیل می باشد :

تعداد افراد مبتلا به تفکیک کشور (چند کشور با بیشترین مبتلایان) به شرح ذیل میباشد :

نمودارآمار بهبود یافتگان بیماری کرونا به تفکیک تاریخ به همراه میزان مبتلایان در روز  در کشور  ایران تا دیروز به شرح جدول ذیل است