بایگانی نوشته‌ها


تغذیه در دوران کرونا و پسا کرونا با عسل

تغذیه در دوران کرونا و پسا کرونا با عسل

یکی از موارد تغذیه سالم در دوران کرونا و پسا کرونا عسل و عسل درمانی است  در امروز که خیلی ها با یک سرما خوردگی کوچک   یا با یک آب ریزش بینی استرس کرونا را می گیرند عسل با خاصیت های ذیل در کاهش استرس شما در کمتر ین زمان ممکن  کمک شایانی ایجاد می کند شما را به خواندن این مطلب کوتاه دعوت می نمایم